Orhan Tezişçi, Antrenör • Portre

1979 yılında İzmir’de doğdu, ilkokul, orta öğrenim ve lise dönemlerini Ayvalık’ta tamamlayarak 1997 yılında İzmir fuar alanında faaliyet gösteren Eryetiş Vücut Geliştirme ve Fitness Merkezi’nde amatör antrenman çalışmalarına başladı. Aynı dönem içerisinde Amerikan Kültür Derneği altında bulunan İngilizce geliştirme çalışmalarına dahil oldu. Bu dönem içerisinde Fitness ve vücut geliştirme için ilk teorik ve pratik eğitimlerini Erdog Astan, Haldun Sevel ve Özer Baysaling’den almıştır. Özer Baysaling Türkiye’de bu sporların temelini atan kişi ve sistemli uygulamaların ilk temsilcisi sayılmaktadır.

Bu dönem sonrası 1999 yılında Birleşik Devletler Massachusetts Boston’da faaliyet gösteren Dean College’da Sales & Marketing eğitimine başlayarak mevcut akademik başlığa ek olarak American Studies ekolünde profesyonel fitness ve kişiye özel antrenman çözümlemeleri derslerine katıldı.Bu dersler çerçevesinde: temel farmakoloji, endokronoloji, beslenme, biyokimya, biyomekanik,fizyoloji ve genetik derslerine dahil olmuştur.Aynı dönem içersinde Boston Vitamine Shop, Gold’s Gym ve World Gym gibi global faaliyet gösteren fitness merkezlerinin de faaliyetlerine katılarak bu şirketlerin birinci ve ikinci derecede satış ve pazarlama teknikleri ve kişiye özel hizmet yaklaşımları üzerine inceleme ve pratik imkanlarını değerlendirmiştir.

Ürün satış spesifikasyonlarının müşteriye sosyoekonomik ve psikolojik profili ile kişisel açıdan nasıl koordine edileceği üzerine özellikle beslenme ve antrenman ikilisi üzerinden çözümler geliştiren deney sonuç odaklı eğitim çalışmalarında uzmanlaşarak, Gym müşteri ilişkilerinde orta ve uzun dönemli planlamaların kullanılarak bunun satış eylemine nasıl adapte edileceği konusunda pratik uygulamalara dahil olmuş ve Gym bazlı satışta beden dilinin nasıl kullanılması gerektiğine dair özel ders uygulamalı eğitimini Gold’s Gym, Vitamin Shop ve Weekend Guy altında part time şeklinde sürdürmüştür.

Şahsi antrenman pratiğini aynı dönemde Milford Gold’s Gym’de yine bu dönem içerisinde sadece kendi akademisine bağlı kalmayarak Amerika’nın en büyük eğitim kurumlarını bünyesinde bulunduran Boston şehrinin tüm entelektüel ve sosyal imkanlarından yararlanmıştır. Beden objesinin temsili olarak tarihsel açıdan irdelenmesi üzerine resim ve heykel çalışmalarına dahil olmuş, değişkenliğin sanat akımları ile beden üzerinde etkilerini inceleyen araştırmalarına da yine bu dönemde başlamıştır.

Türkiye’ye dönüşünde ulusal Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunun eğitimlerine katılarak resmi olarak kademe antrenörü diplomasını almış, aynı zamanda uluslararası fitness federasyonu olan IFBB’ nin Weight Training Prescrpition Spesialist eğitimine ve sınavına katılarak başarı ile tamamlamıştır. Orhan Tezişçi aynı zamanda aile kuşakları tarafınca süregelen organik zeytin ve zeytinyağı tarımı ile meşgul olmakta ve antik felsefe, zen ve sufizm çalışmalarıyla ilgilenmektedir.

Orhan Tezişçi, Antrenör • Portreinplato